İNTRAUTERİN (RAHİM İÇİ) YAPIŞIKLIKLAR

Rahim duvarındaki (endometriyum) travma veya enfeksiyonlar endometriyal tabakaya zarar verebilmektedir ve şiddetli durumlarda ise endometriyumun kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olabilmektedirler. Rahim içi adezyonlar (yapışıklıklar) rahimin iç tabakaları arasında oluşabilmektedir. Rahim içi adezyonları tanımlamak için Asherman sendromu tabiri kullanılmaktadır. Nedenleri: Rahim içi adezyonların en yaygın nedeni rahim boşluğundaki travmadır. Bu, dilasyon ve küretaj (D&C)…