Sigara kullanımının kalp, akciğerler ve kan damarları ile ilişkili sağlık riskleri bilinmektedir. Sigara kullanımının gebe kalabilme durumu ve gebelik üzerinde de negatif etkileri bulunmaktadır.

Kadınlarda Üreme Üzerine Sigaranın Etkisi

Neredeyse tüm bilimsel çalışmalar sigaranın doğurganlık üzerinde ters etkisi olduğunu göstermektedir. Sigara içenlerde, sigara içmeyenlere göre kısırlık daha yaygın ve gebe kalana kadar geçen süre daha uzun olmaktadır. Sigara kullanımı kadının yumurtalıklarına zarar vermektedir. Bu zararın derecesi içilen sigara miktarı ve içilme sıklığına bağlı olarak değişmektedir. Sigara yumurtaların ve üreme fonksiyonların kaybını hızlandırmakta ve menopoz zamanını daha öne çekebilmektedir. Sigaranın içindeki bileşenler yumurtalıktaki hücrelerin östrojen üretimini engellemekte ve yumurtaların genetik anomalilere karşı daha dayanıksız olmasına yol açmaktadır. Sigara kullanımı düşük riskini ve olası dış gebeliği de oldukça arttırmaktadır. Sigara içen gebelerde daha fazla düşük doğum ağırlığı ve erken doğum görülmektedir. Ani bebek ölüm oranı da sigara içilen evlerde artmaktadır.

Sigara Kullanımının Yardımcı Üreme Tedavilerinin Sonuçları Üzerine Etkisi

Sigara içmeyenlere kıyasla sigara içenlerde neredeyse iki kat fazla oranda in vitro fertilizasyon (IVF) girişimi gerekmektedir. IVF çalışmaları göstermektedir ki; sigara içenlerde daha yüksek doz gonadotropin kullanımı gerekmekte, östradiol seviyeleri daha düşük olmakta, daha az sayıda yumurta elde edilmekte, daha fazla sayıda tedavi iptal edilmekte, gebelik oranı daha az olmaktadır. Düşük oranları da artmaktadır.

Erkeklerde Üreme Üzerine Sigaranın Etkisi

Sigara içen erkeklerde daha düşük sperm sayıları ve hareket ve sperm şekil ve fonksiyonlarında daha fazla anormallik görülmektedir. Erkeklerde sigara kullanımı kısırlık açısından bir risk faktörüdür.

Kısırlık Tedavisi Görecek Çiftlerde Sigara Kullanımının Bırakılması

Önemli bir araştırma göstermektedir ki: tedavi başlamadan en az iki ay önce sigara kullanımını bırakmak gebelik şansını önemli bir şekilde arttırmaktadır.

Yine de uzun dönem sigara kullanımının ovaryan fonksiyonlar üzerinde geri dönüşümsüz bir etkisi olabilmektedir.