OVÜLASYON (YUMURTLAMA) TESPİTİ

Ovülasyon (yumurtlama) (bir kadındaki iki yumurtalıktan birindeki follikülden bir yumurta salınması) gebe kalmadaki en önemli faktörlerden birisidir. Yumurtlama olduğunda yumurta bir fallop tüpü tarafından alınır ve rahime doğru ilerlemeye başlar. Geleneksel gebeliğin oluşması için erkek, semenini (sperm içeren sıvı) yumurtlama zamanına yakın dönemde kadının vajinasına boşaltmalıdır. Erkek spermi vajina ve servikal mukus boyunca fallop tüpüne…

YAŞ VE GEBE KALABİLİRLİK

Bugünkü toplumda yaşa bağlı kısırlık gittikçe daha yaygın olarak görülmektedir. Kadınların yaklaşık % 20’si aile kurmak için 35 yaş sonrasına kadar beklemektedir. Bu duruma yol açan çeşitli faktörler vardır: 1) doğum kontrolü kolayca yapılabilmektedir, 2) çoğu kadın çalışmaktadır, 3) kadınlar geç yaşta evlenmektedir, 4) boşanma oranları yüksektir, 5) evli çiftler finansal olarak daha iyi durumda…

YARDIMLI ÜREME TEKNİKLERİ

Bu yazı, kısırlık tedavileri olarak kabul edilen in-vitro fertilizasyon (IVF)(Tüp Bebek) ve diğer yardımcı üreme teknikleri (ART) ni anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu işlemler sayesinde başka şekilde tedavi edilemeyen kısır çiftler sağlıklı bebeklere sahip olmuştur. Yardımsız Üreme Yardımlı üremeyi ve kısır çiftlere nasıl yardımcı olabildiğini anlayabilmek için normalde gebeliğin nasıl oluştuğunu anlamak önemlidir. Doğal olarak gebeliğin…

TÜP CERRAHİSİ SONRASI GEBELİK

Fallop tüpü yumurtalığı rahime bağlar ve döllenme fallop tüpünde gerçekleşmektedir. Gebe kalamama nedeniniz fallop tüpünüzse doktorunuz durumu düzeltmek için seçenek olarak cerrahiyi önerebilir. Tüplerime ne zarar vermiş olabilir? Enfeksiyonlar, cerrahi ve endometriyozis gibi diğer hastalıklar neden olabilmektedir. Tüpler aynı zamanda adezyonlar veya yara dokuları nedeniyle de zarar görebilir veya tamamen tıkanabilirler. Enfeksiyonlar genellikle cinsel yolla…

TÜP BEBEK-İN VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) RİSKLERİ

In vitro fertilizasyon (IVF) için gereken ilaçlar ve işlemlerden kaynaklanan ciddi komplikasyonlar nadirdir. Bununla birlikte her medikal tedavide olduğu gibi bazı riskler mevcuttur. İlaçlar IVF tedavisinde ihtiyaç duyulan ilaçlar (ovülasyon indüksiyon ilaçları) yumurtalıkların bir veya daha fazla yumurta üretmesi için uyarılmasını sağlamaktadır. Bu ilaçların olası yan etkileri şunlardır: Enjeksiyon bölgesinde hafif ağrı ve hafif morarma.…

SALINE İNFÜZYON SONOHİSTEROGRAFİ

Saline infüzyon sonohisterografi (SHG) nedir? Saline infüzyon sonohisterografi rahim ve uterin kavitenin, steril saline uterin kavite içine verilirken ultrasonla görüntülenmesidir. Sonohisterografinin amacı rahim ve uterin kavitedeki anormallikleri tespit etmektir. SHG neden yapılmaktadır? SHG şu nedenlerle yapılır: anormal uterin kanama, kısırlık, tekrarlayan spontan düşükler, rahimdeki doğumsal anormallikler, uterin kavitenin ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası değerlendirilmesi, rahim…

SİGARA KULLANIMI VE KISIRLIK

Sigara kullanımının kalp, akciğerler ve kan damarları ile ilişkili sağlık riskleri bilinmektedir. Sigara kullanımının gebe kalabilme durumu ve gebelik üzerinde de negatif etkileri bulunmaktadır. Kadınlarda Üreme Üzerine Sigaranın Etkisi Neredeyse tüm bilimsel çalışmalar sigaranın doğurganlık üzerinde ters etkisi olduğunu göstermektedir. Sigara içenlerde, sigara içmeyenlere göre kısırlık daha yaygın ve gebe kalana kadar geçen süre daha…

SEKSÜEL DİSFONKSİYON VE KISIRLIK

Seksüel disfonksiyon yaygın olarak görülmektedir: kadınların % 43’ ünde, erkeklerin % 31’ inde en az bir semptom görülmektedir. Bir çiftin kısırlık sorunu olduğunda, belli zamanlarda yapılması gerekeceği için seksüel ilişkileri daha fazla dile getirilebilmektedir. Böylece seksüel aktivite eğlenceden ziyade üreme için yapılan kontrollü bir aktivite haline dönüşebilmektedir. Bu nedenle de seksüel problemler ortaya çıkabilmektedir. Seksüel…