YAŞ VE GEBE KALABİLİRLİK

Bugünkü toplumda yaşa bağlı kısırlık gittikçe daha yaygın olarak görülmektedir. Kadınların yaklaşık % 20’si aile kurmak için 35 yaş sonrasına kadar beklemektedir. Bu duruma yol açan çeşitli faktörler vardır: 1) doğum kontrolü kolayca yapılabilmektedir, 2) çoğu kadın çalışmaktadır, 3) kadınlar geç yaşta evlenmektedir, 4) boşanma oranları yüksektir, 5) evli çiftler finansal olarak daha iyi durumda…

OVÜLASYON (YUMURTLAMA) TESPİTİ

Ovülasyon (yumurtlama) (bir kadındaki iki yumurtalıktan birindeki follikülden bir yumurta salınması) gebe kalmadaki en önemli faktörlerden birisidir. Yumurtlama olduğunda yumurta bir fallop tüpü tarafından alınır ve rahime doğru ilerlemeye başlar. Geleneksel gebeliğin oluşması için erkek, semenini (sperm içeren sıvı) yumurtlama zamanına yakın dönemde kadının vajinasına boşaltmalıdır. Erkek spermi vajina ve servikal mukus boyunca fallop tüpüne…

TÜP BEBEK-İN VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) RİSKLERİ

In vitro fertilizasyon (IVF) için gereken ilaçlar ve işlemlerden kaynaklanan ciddi komplikasyonlar nadirdir. Bununla birlikte her medikal tedavide olduğu gibi bazı riskler mevcuttur. İlaçlar IVF tedavisinde ihtiyaç duyulan ilaçlar (ovülasyon indüksiyon ilaçları) yumurtalıkların bir veya daha fazla yumurta üretmesi için uyarılmasını sağlamaktadır. Bu ilaçların olası yan etkileri şunlardır: Enjeksiyon bölgesinde hafif ağrı ve hafif morarma.…

YARDIMLI ÜREME TEKNİKLERİ

Bu yazı, kısırlık tedavileri olarak kabul edilen in-vitro fertilizasyon (IVF)(Tüp Bebek) ve diğer yardımcı üreme teknikleri (ART) ni anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu işlemler sayesinde başka şekilde tedavi edilemeyen kısır çiftler sağlıklı bebeklere sahip olmuştur. Yardımsız Üreme Yardımlı üremeyi ve kısır çiftlere nasıl yardımcı olabildiğini anlayabilmek için normalde gebeliğin nasıl oluştuğunu anlamak önemlidir. Doğal olarak gebeliğin…

TÜP CERRAHİSİ SONRASI GEBELİK

Fallop tüpü yumurtalığı rahime bağlar ve döllenme fallop tüpünde gerçekleşmektedir. Gebe kalamama nedeniniz fallop tüpünüzse doktorunuz durumu düzeltmek için seçenek olarak cerrahiyi önerebilir. Tüplerime ne zarar vermiş olabilir? Enfeksiyonlar, cerrahi ve endometriyozis gibi diğer hastalıklar neden olabilmektedir. Tüpler aynı zamanda adezyonlar veya yara dokuları nedeniyle de zarar görebilir veya tamamen tıkanabilirler. Enfeksiyonlar genellikle cinsel yolla…

İNFERTİLİTE (KISIRLIK): GENEL BİR BAKIŞ

Bir yıllık korunmasız ilişki neticesinde gebeliğin oluşmaması infertilite (kısırlık) olarak tanımlanır. Eğer bir yıl veya daha uzun süredir deniyor ve gebe kalamamışsanız, infertilite açısından bir değerlendirmeye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bununla birlikte eğer 35 veya üzeri yaşlardaysanız, bu değerlendirmeye 1 yıllık değil 6 aylık korunmasız ilişki sonucunda gebelik oluşmadıysa tabi tutulmalısınızdır. Aynı zamanda adetleriniz düzensizse (yumurtlamayla…

DOĞURGANLIK İLAÇLARI VE ÇOĞUL GEBELİK RİSKİ

  Kısırlık tedavilerinde ikiz, üçüz, … gebelik oluşması daha muhtemeldir. Bu, çoğul gebelik olarak adlandırılır. Bu size hoş gelebilir ama bu, bebeklerin sağlığı ve sizin sağlığınız için iyi olmayabilmektedir. Çoğul gebelik olması ne kadar muhtemeldir? Oldukça mümkündür. Uygulanan tedavi şekline bağlı olarak eğer birden fazla follikül geliştiyse, gebe kalan kadınların 1/3’ ünden fazlasında çoğul gebelik…

GONADOTROPİNLERİN (KISIRLIK İLAÇLARININ) YAN ETKİLERİ

Gonadotropinler enjeksiyonla uygulanan doğurganlık ilaçlarıdır. Hipofiz tarafından üretilen follikül stimülan hormon (FSH) içermektedirler. Bazen FSH ile birlikte yine hipofizde üretilen luteinizan hormon (LH) da içerirler. Bununla ilişkili bir diğer ilaç yapısal olarak LH’ a benzeyen ve yumurtlamaya neden olan doğal LH dalgalanmasını tetikleyen human koryonik gonadotropin (hCG) dir. Gonadotropinler follikül gelişimini ve yumurtlamayı başlatmak için…

SEKSÜEL DİSFONKSİYON VE KISIRLIK

Seksüel disfonksiyon yaygın olarak görülmektedir: kadınların % 43’ ünde, erkeklerin % 31’ inde en az bir semptom görülmektedir. Bir çiftin kısırlık sorunu olduğunda, belli zamanlarda yapılması gerekeceği için seksüel ilişkileri daha fazla dile getirilebilmektedir. Böylece seksüel aktivite eğlenceden ziyade üreme için yapılan kontrollü bir aktivite haline dönüşebilmektedir. Bu nedenle de seksüel problemler ortaya çıkabilmektedir. Seksüel…

İNTRASİTOPLAZMİK SPERM ENJEKSİYONU (ICSI)

Bir erkeğin spermi bir kadının yumurtasını döllemeden önce spermin başının yumurtanın dış kısmına bağlanması gerekmektedir. Daha sonra yumurtanın en dış tabakasını yumurtanın iç kısmına (sitoplazma) doğru iter. Bazen sperm dış tabakaya giremez. İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) adı verilen işlem spermi doğrudan yumurtanın içine enjekte ederek yumurtanın döllenmesine yardımcı olabilmektedir. ICSI nasıl yapılmaktadır? Geleneksel IVF’ da…